Địa chỉ: 183 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: tuantattoo23101992@gmail.com

Điện thoại: 0939 525 555

Liên hệ với TIỆM XĂM VUI VẺ